Det finnes flere forskjellige typer varmeanlegg. Som regel velger kunden varmeanlegg etter sitt behov. Effektiv Vedlikehold P. R. Larsson installerer og monterer varmeanlegg.

Varmeanlegg er et anlegg system hvor oppvarmingen skjer fra et sentralt kjelanlegg som drives med olje, gass, fast brensel, solvarme, varmepumpe og/eller elektrisk kraft. Et sentralvarmeanleggs hovedkomponenter er kjelen, rørsystemet, vannbåren gulvarme, konvektorer, radiatorene og automatikken for styringen av varmeavgivelsen. Fra det sentrale kjelanlegget distribueres det varme rundt om i bygget med et varmebærende medium som kan være vann, damp eller luft. Vi monterer alle typer vannbårne anlegg i boliger og industribygg.